Co to tady děláte?

 

"Měříme v hyporeálu…"

 

Jednoduchá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, zvlášť když ji na vás vychrlí vodák z proplouvající kanoe a máte na „chytré“ řeči jen pár vteřin, než vám naposledy zamává pádlem v zátočině řeky.

Přesto tuto otázku slýcháme i 50x za den již od poloviny června, kdy naše pracovní skupina z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze začala pravidelně měřit v tzv. hyporeálu, tedy v říčním dně množství kyslíku. Kyslík je zde rozpuštěný v hyporeálové vodě, tedy ve vodě, která proudí v substrátu říčního dna, nikoliv přímo v řece.

 

A k čemu právě tohle potřebujeme vědět?

Zajímá nás to pro to, že ty úplně nejmladší malé perlorodky žijí prvních pár let zahrabané v nejsvrchnější vrstvě říčního dna. Perlorodčí miminka totiž měří zpočátku jen necelý milimetr a trvá minimálně první 3 roky, než jsou z nich centimetrová batolata, která se odváží vystrčit ze dna alespoň svůj přijímací otvor. A protože žijí v říčním dně, je pro ně klíčové, aby tudy proudila  voda s dostatkem kvalitní potravy bez jemných sedimentů, které by jim dno zanesly, a hlavně voda s dostatkem rozpuštěného kyslíku, bez nějž dlouhodobě nedokáží přežít.

V říčním dně máme tak po dobu jednoho měsíce zakopány drátěné sondičky s hadičkami, ze kterých pravidelně odebíráme hyporeálovou vodu a měříme zde rozpuštěný kyslík, abychom zjistili, která struktura říčního dna a poloha v toku by mohla mladým perlorodkám nejvíce vyhovovat.

 

No řekněte sami, dá se nějak rozumně jednou větou tohle všechno sdělit projíždějícímu vodákovi?

A tak si stejně asi mnoho z nich říká, proč ti šílenci proboha celé dny měří ve dně řeky kyslík? To je totiž často to jediné, co stihneme na projíždějící kanoi zahlaholit, než nám zmizí v meandrech řeky…

 

 

červenec 2021

Jitka Horáčková, Ondřej Simon (FŽP ČZU)

Autory fotografií jsou Ondřej Simon a Jitka Horáčková.

 

 

 

 

 

Instalace hyporeálových drátěných sondiček do dna řeky.

Hadičky vystupující ze dna z instalovaných drátěných sondiček.

Z hadiček se v pravidelných kontrolách odebírá hyporeálová voda (voda proudící říčním dnem) a je v ní měřen rozpuštěný kyslík, který nejmladší perlorodky potřebují ke svému přežití ve dně.

Měření rozpuštěného kyslíku v hyporeálové vodě ve Vltavě.

Z hadiček instalovaných ve dně je odebrána hyporeálová voda do stříkačky, kde je následně měřen rozpuštěný kyslík tzv. oxymetrem.