P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Perlorodka & Lidé

Perlorodky a lidé, pouto, které v dávné minulosti nebylo nijak zřejmé, zesílilo v dobách středověku, kdy bylo ze strany člověka syceno možností se obohatit přírodním klenotem či nakrmit domácí zvířata, a je silné až do dnešních dní. Nyní se exploatační aktivity vyměnily za ochranářské a zisk, který člověk kdysi bral, nyní investuje k její záchraně....

 

A že vylepšení jídelníčku domácí drůbeže nebylo jen středověkým rozmarem dokládá i poskytnutá vzpomínka Ing. Aloise Pavlička, Ph.D. (tehdy zaměstnaného v  OP OkÚ Prachatice):

 

...„Panímáma z rodu mlynářů Dubských ze Zábrdského mlýna na řece Blanici od 30. let byla zvyklá perlorodku hráběmi z náhonu vybírat a v díži roztloukat jako zpestření jídelníčku husám a kachnám na dvoře. Jak sama říkala: „Mohou se po tom utlouct". V této navyklé praxi pokračovala celý život, neboť perlorodka byla v náhonu hojná (náhon jí byl přímo „ dlážděn") a to vše k neskonalému údivu ochranářů let šedesátých, kdy se již naplno začala projevovat intenzifikace zemědělství a krajiny horního toku Blanice. "

 

Historie

Velké změny v nedávné minulosti Perlorodka říční se historicky vyskytovala na velkém počtu lokalit často v desetitisícových až statisícových koloniích. Těžiště jejího výskytu se nacházelo na tocích střední velikosti a jejich přítocích. Mezi...

Přečíst celé

Současnost

V České republice je její aktuální výskyt znám z povodí Vltavy. Jedná se o horní tok Vltavy, Blanice, Malše a jejich četné přítoky. Nejpočetnější středoevropská populace se doposud zachovala v jihočeské Blanici, kde žije kolem 10 000 jedinců. V...

Přečíst celé

Ochrana

Perlorodkou se zabývají odborníci a  ochránci přírody minimálně od poloviny 20. století. Je přísně chráněna ona sama i její biotop českou i evropskou legislativou.   Druhová ochrana Základním předpisem, který stanovuje statut ochrany je...

Přečíst celé

Výzkum

Záchranný program perlorodky říční je velmi komplexním projektem, který musí znát, studovat a řešit celou řadu vzájemně provázaných faktorů ovlivňujících prosperitu druhu ve volné přírodě.   Řada základních informací způsobu života perlorodky...

Přečíst celé