P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

 

Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území Natura 2000 

Zdroj financování:

Státní fond životního prostředí - Národní program Životní prostředí

Výzva č. 4/2018


Celková výše finančních prostředků:

943 745,- Kč


Dotace EU:

754 996,- Kč (80%)


Doba realizace projektu:

2019-2022


 

Cíl a obsah projektu: 

Projektový záměr je součástí komplexu osvětových opatření, které se realizují v rámci Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v ČR. Cílem je oslovit veřejnost a vzbudit zájem o druh in situ v Národním parku Šumava instalací interaktivních venkovních prvků a použitím on-line interpretačních aktivit využívajících digitální média.

 

Aktivity projektu:


Aktivity projektu souvisí s potřebou interpretace ochrany druhu přijatelnou a srozumitelnou formou pro širokou veřejnost. Jsou navrženy tak, aby doplnily stávající osvětové aktivity a maximalizovaly efekt dosud vynaložených prostředků na záchranu druhu.

 

I. Aktivity na místě. U budovy Hydrobiologické stanice NP Šumava v obci Dobrá, která se nachází na velmi frekventované cyklostezce a stezce pro vozíčkáře bude zřízena venkovní trvale přístupná expozice věnovaná perlorodce říční. Dále bude vyrobena venkovní hra, která bude umístěna u informačního střediska Soumarský Most, kde je vysoce turisticky exponované místo. Lidé se tu hromadí při naloďování a kontrole registrací pro splouvání. Všechny prvky budou tematicky zaměřené a vyrobené pro tento specifický účel. 

 

II. Interpretační aktivity využívající digitální média. Vytvoření interpretačního osvětového modulu. 

 

Realizátor projektu Beleco, z.s. 

 

 

 


 

 

 

Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území Natura 2000

perlorodka říční

Instalace v terénu - smyslový chodník se skulpturou perlorodky (Celkem 20)

smyslový chodník s perlorodkou
tabulka
říční dno a smyslová stezka v jednom
perlorodky v dubu
projděte se po říčním dně bosou suchou nohou
dřevořezba perlorodek
kolonie usazená v štěrkopískovém loži
v plném slunci
s podzimním listím
perlorodka v šumavské mlze
Ijiný vhled do kolonie
detail
kámen...menhir...ve tvaru perlorodky
perlorodka
u hydrobiologické stanice
perlorodka na novém dně
rekonstrukce říčního dna
těžká práce hydrobiologa
získávání materiálu
vyskládání balvanitého dna

Instalace v terénu - kuličkolam na Soumarském Mostě (Celkem 6)

kuličkolam na břehu Teplé Vltavy u informačního bodu Správy NP Šumava
perlorodky, kuličky a ryby...
jemná motorika postačí k přesunu kuličky z perlorodky do žáber pstruha
co je napsáno na tabulce?
Soumarský Most - nástupní místo vodáků na registrovaný úsek teplé Vltavy
grafický návrh je vytvořen na míru projektu
Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území Natura 2000

perlorodky (Celkem 9)

dospělá perlorodka
pohled do kolonie
perlorodky
perlorodky
v kolonii
ve slunečním světle
vrby, olše a břízy nejčastěji na březích perlorodkových toků
jedna z vltavských perlorodek
podzim pod vodou

doprovodné aktivity projektu (Celkem 9)

propagační sklenice s gravírovanou linkou Teplé Vltavy
Vltavský luh
Vltavský luh
přítok studené Vltavy
humínové látky v šumavské řece
hydrobiologové
práce v týmu - monitoring perlorodky a zároveň interpretace ochrany vodácké veřejnosti
Jirnice modrá
Teplá Vltava