Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území Natura 2000

Zdroj financování:

Státní fond životního prostředí - Národní program Životní prostředí

Výzva č. 4/2018

 

Celková výše finančních prostředků:

 

943 745,- Kč

 

Dotace EU:

754 996,- Kč (80%)

 

Doba realizace projektu:

2019-2022


 

Cíl a obsah projektu: 

Projektový záměr je součástí komplexu osvětových opatření, které se realizují v rámci Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v ČR. Cílem je oslovit veřejnost a vzbudit zájem o druh in situ v Národním parku Šumava instalací interaktivních venkovních prvků a použitím on-line interpretačních aktivit využívajících digitální média.

 

Aktivity projektu:

 

Aktivity projektu souvisí s potřebou interpretace ochrany druhu přijatelnou a srozumitelnou formou pro širokou veřejnost. Jsou navrženy tak, aby doplnily stávající osvětové aktivity a maximalizovaly efekt dosud vynaložených prostředků na záchranu druhu.

 

I. Aktivity na místě. U budovy Hydrobiologické stanice NP Šumava v obci Dobrá, která se nachází na velmi frekventované cyklostezce a stezce pro vozíčkáře bude zřízena venkovní trvale přístupná expozice věnovaná perlorodce říční. Dále bude vyrobena venkovní hra, která bude umístěna u informačního střediska Soumarský Most, kde je vysoce turisticky exponované místo. Lidé se tu hromadí při naloďování a kontrole registrací pro splouvání. Všechny prvky budou tematicky zaměřené a vyrobené pro tento specifický účel. 

 

II. Interpretační aktivity využívající digitální média. Vytvoření interpretačního osvětového modulu. 

 

Realizátor projektu Beleco, z.s. 

 

Instalace v terénu - smyslový chodník se skulpturou perlorodky (Celkem 20)

Instalace v terénu - kuličkolam na Soumarském Mostě (Celkem 6)

perlorodky (Celkem 9)

doprovodné aktivity projektu (Celkem 9)

Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území Natura 2000

perlorodka říční