P??b?hy ?esk? p??rody

Pravdy a m?ty o ?esk? p??rod?. P??b?hy, kter? spolu vytv??? ?lov?k a p??roda. Poznejte je.

Perlorodka & Prostředí

Vzácná sladkovodní perlorodka, „živoucí fosilie" z doby trilobitů a také nejdéle žijící živočich naší přírody. Kdysi poměrně hojná, dnes vymírající. Nahlédněte do tajemného světa pod hladinou horských toků a zapomenutých mlýnských náhonů, kde ještě můžete nalézt poslední jedince tohoto druhu a poznejte cesty k jeho možné záchraně...

Rozšíření

Perlorodka říční žije v Evropě a Asii. V Evropě se její areál rozprostírá od severního Španělska přes západní Pyreneje, Bretaň, Normandii, Ardeny, Britské ostrovy a střední Evropu až do severní Evropy, kde je ve Skandinávii a severním...

Přečíst celé

Vodní toky

V jakých vodních tocích žije? V současné době se zbytkové populace perlorodky říční vyskytují v podhorských polohách v blízkosti horní výškové hranice svého rozšíření, tedy v podmínkách, které už pro ní nejsou ideální. Jedná se o...

Přečíst celé

Okolní prostředí

Všechna voda jednou steče dolů...Existence perlorodky říční je zcela závislá i na zachovalém přírodním prostředí suchozemských ekosystémů v povodí. Oligotrofní podmínky jsou silně ohroženy eutrofizací, to znamená, že zanikají s vnosem...

Přečíst celé

Společenstvo perlorodky

Perlorodka je deštníkový druh    Deštníkové druhy jsou druhy velmi úzce vázané na ekosystém, přičemž ochranou tohoto druhu docílíme ochrany celého ekosystému. Dobrým příkladem je perlorodka říční, která představuje deštníkový druh...

Přečíst celé

Oligotrofní povodí

Oligotrofní povodí jsou v dnešní antropogenně ovlivněné evropské krajině jedny z nejvíce ohrožených ekosystémů. Způsob hospodaření na orné půdě, travních porostech i v lesích je při tom pro kvalitu vody v oligotrofních tocích...

Přečíst celé