Perlorodka & Prostředí

Vzácná sladkovodní perlorodka, „živoucí fosilie" z doby trilobitů a také nejdéle žijící živočich naší přírody. Kdysi poměrně hojná, dnes vymírající. Nahlédněte do tajemného světa pod hladinou horských toků a zapomenutých mlýnských náhonů, kde ještě můžete nalézt poslední jedince tohoto druhu a poznejte cesty k jeho možné záchraně...

Řeky, kde žijí perlorodky (Celkem 11)

Rozšíření

Perlorodka říční žije v Evropě a Asii. V Evropě se její areál rozprostírá od severního Španělska přes západní Pyreneje, Bretaň, Normandii, Ardeny,...

Číst dál...

Vodní toky

V jakých vodních tocích žije? V současné době se zbytkové populace perlorodky říční vyskytují v podhorských polohách v blízkosti horní...

Číst dál...

Okolní prostředí

Všechna voda jednou steče dolů...Existence perlorodky říční je zcela závislá i na zachovalém přírodním prostředí suchozemských ekosystémů v povodí....

Číst dál...

Společenstvo perlorodky

Perlorodka je deštníkový druh   Deštníkové druhy jsou ty, které jsou velmi silně vázány na ekosystémy a ochranou těchto druhů dosahujeme ochrany celého...

Číst dál...