Jak se chrání Vltava před rybími vetřelci

 

Jak se chrání Vltava před rybími vetřelci

 

Již několik let je vždy na jaře instalována na několik měsíců mechanická bariéra, která brání kaprovitým rybám z Lipna v migraci proti proudu, aby pstruzi mohli i přes léto zůstat poblíž perlorodek. V posledních letech byla tato bariéra umisťována do profilu u mostu na Pěkné. Ovšem tento profil se nezdá být tím nejvhodnějším, protože i ve spodním úseku Vltavy se perlorodky vyskytují (bydlí tam zhruba třetina starých perlorodek), byť stejně jako na celé řece velmi roztroušeně. Kromě toho nové průzkumy potvrdily, že pod profilem Pěkná zimují lipani, kteří se na jaře vrací do Teplé Vltavy. A k tomu všemu ještě přistupují úvahy o možné revitalizaci samotné řeky obnovením meandrů v minulosti narovnaných. To všechno byly důvody pro posunutí místa instalace dočasné bariéry a důvod pro posouzení nových variant trvalého řešení.


8.dubna 2024 byla bariéra umístěna těsně nad Lipno k Ovesné, kde bude přibližně do konce července. V průběhu sezóny by mělo proběhnout vyzkoušení další části bariéry, a to elektrické,  současně s bezpečnostní kamerou, která by měla být schopná elektřinu vypínat, pokud by po proudu do bariéry vplouvalo něco živého.

 

Celý princip bránění protiproudové migraci byl vymyšlen v letech 2016 – 2021 v rámci projektu  TAČR „Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční“. Výsledkem byla kombinovaná mechanicko elektrická bariéra, jejíž mechanická část je od té doby provozována a výsledky jejího působení budou ověřeny v letošním roce monitoringem ryb.