Videa

Nahlédněte do tajemného světa pod hladinou horských toků a zapomenutých mlýnských náhonů, kde ještě můžete nalézt poslední jedince tohoto druhu a poznejte cesty k jeho možné záchraně...

Co se stalo s lokalitami perlorodky? V jednom století se událo příliš mnoho změn, na které by se druh dokázal adaptovat. Změnila se kvalita vody, morfologie toků, rozmanitost prostředí. Ztratila se vazba na hostitele perlorodčích larev lososa, který je nyní zastoupen již jen pstruhem obecným.

Zaujalo vás naše interaktivní pojetí? Využijte jej pro svůj školní projekt nebo referát.

Tato hra  a videa vytváří ucelený edukativní prvek. Obohaťte environmentální výchovu nebo hodinu biologie tématem čistých řek s perlorodkou říční. Pomůžete tím její ochraně.

Vaší zpětnou vazbu uvítáme na info@perlorodkaricni.cz nebo na facebookovém profilu.

Aktivita je součástí projektu „Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ
a území Natura 2000“ financovaného z Národních programů Státního fondu životního prostředí.